نخست وزیر روسیه: آغاز جنگ جهانی در صورت ورود نیروهای نظامی عربی به خاک سوریه

حلقه نیوز دمیتری مدودف ، نخست وزیر روسیه هشدار داده است که در صورت استقرار نیروهای زمینی خارجی در درگیری های سوریه ، جنگ جهانی صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری الجزیره ، دمیتری مِدوِدُف طی مصاحبه ای با روزنامه آلمانی هندلزبلات گفته است «آمریکائیها و شرکای عرب ما باید دقت کنند که قصد جنگ  دائمی دارند یا خیر».

بر اساس گزارش «روری چالاندز» خبرنگار الجزیره از مسکو ، اظهار نظر مدودف یک هشدار صریح به ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن از جمله عربستان سعودی میباشد. مدودف مشخصاً به آنها گفته  از اعزام نیروهای نظامی عقب نشینی کنند چراکه در صورت ادامه ی آن ، جنگ جهانی بوقوع خواهد پیوست. وی همچنین از امتناع همکاری قدرت های غربی با روسیه در خاک سوریه انتقاد کرد.