بازرسی های مکرر در بند هفت و هشت اوین

 حلقه نیوز – بازرسی های مکرر و نامتعارف بند هفت و هشت زندان اوین موجب اعتراض زندانیان سیاسی – امنیتی شده است.

به گزارش حلقه نیوز به نقل از هرانا؛ بند هفت و هشت زندان اوین، صبح روز پنج شنبه پنجم شهریورماه برای چندمین بار مورد بازرسی قرار گرفت و وسایل زندانیان تفتیش و بازرسی شد.

در طول ماه های گذشته بند هفت و هشت زندان اوین بارها به بهانه های مختلف مورد بازرسی قرار گرفته و گاه زندانیان ساعت ها در گرمای هوا در هواخوری زندان نگه داشته شده اند، به گفته ی یکی از منابع هرانا در بسیاری از این بازرسی ها چیز خاصی هم ضبط نشده و زندانیان را به این فکر انداخته که هدف فقط آزار زندانی ها است.

بند هفت و هشت زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی را نیز در خود جای داده است که بر خلاف اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان عادی در شرایط نامناسبی نگهداری می شوند.