تجمع حامیان عرفان حلقه ‘سوئد-استکهلم’ و ‘آلمان-هانوفر’؛ «محمد علی طاهری کجاست؟» + تصاویر

حلقه نیوز – امروز یکشنبه به صورت همزمان تظاهراتی در کشورهای مختلف در حمایت از محمد علی طاهری برگزار شد، از جمله این تجمعات کشورهای آلمان و سوئد بود که ده ها نفر از حامیان محمد علی طاهری با حمل پلاکارد و بعضا سر دادن شعارهایی، حمایت خود را از محمد علی طاهری اعلام کردند و بدین ترتیب خواستار ملاقات عمومی وی و شنیدن خبر سلامتی او از زبان خودش شدند. بعضی دیگر نیز با حمل پلاکاردهایی خواهان آزادی محمد علی طاهری بودند.

به گزارش حلقه نیوز این تظاهراتها در راستای دعوت تشکل همبستگی فعالان عرفان حلقه در داخل و خارج از کشور انجام شد که بنا بر بیانیه این ستاد سه هدف اصلی در این تجمعات دنبال شده است:

«۱- رویت عمومی استاد محمد علی طاهری قبل از هر اقدامی
۲- انتشار کامل فیلم دفاعیات ایشان در دادگاه غیرعلنی ادعایی ۹ اردیبهشت ۹۴
۳- لغو حکم اعدام فقط و فقط پس از رویت عمومی استادمان»

لازم به ذکر است که بنا به گفته شهناز نیرومنش، سخنگوی کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری، محمد علی طاهری در زمستان سال گذشته جان سپرده است، خبری که دیلی تلگراف نیز هفته گذشته به آن پرداخت. این در صورتی است که قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که برای وی حکم اعدام صادر شده است و بدین ترتیب توجه جامعه جهانی اعم از سازمان ملل و وزارت امور خارجه امریکا به این موضوع جلب شده است. علی رغم اخبار مبنی بر از دست رفتن آقای طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا، علیزاده طباطبایی وکیل حکومتی وی و به تبع آن آذردخت ظاهری خواهر آقای طاهری از کانادا مدعی هستند وی زنده و سلامت است.

تصاویر این تظاهرات ها در زیر:

تظاهرات سوئد-استکهلم در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات سوئد-استکهلم در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات آلمان-هانوفر در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات سوئد-استکهلم در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات سوئد-استکهلم در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات سوئد-استکهلم در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات سوئد-استکهلم در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات استکهلم-سوئد ر در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات استکهلم-سوئد ر در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات استکهلم-سوئد ر در حمایت از محمد علی طاهری - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
تظاهرات استکهلم-سوئد ر در حمایت از محمد علی طاهری – ۲۵ مرداد ۱۳۹۴