پایان یک هفته مرخصی استاد محمد علی طاهری

محمد علی طاهری که هیچگاه هدفی جز کاهش تنش های ذهن و جسم و روان انسانها نداشته و تلاش او همواره در جهت رشد و آگاهی انسانها بوده است، پس از یک هفته مرخصی از زندان، دوباره روانه زندان می شود…

بنیانگذار طب مکمل “فرادرمانی” و “سایمنتولوژی” به اتهام کسب مال نامشروع، اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت در حوزه های فکری غیر مجاز و لمس بیماران مونث در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و پس از ۲۲ ماه تحمل شرایط سخت زندان به یک هفته مرخصی آمده بود، تا ساعاتی دیگر روانه زندان می شود.

پایه گذار عرفان حلقه (عرفان کیهانی) که هفته اول نوروز ۱۳۹۲ را در کنار خانواده خود گذراند، در اولین ساعات روز سه شنبه ۶ فروردین به زندان اوین باز می گردد.