حواشی تجمع دیروز عرفان حلقه ای ها در تهران؛ مصاحبه با یکی از بازداشت شدگان

در پی تجمع روز گذشته حامیان عرفان حلقه در تهران و اصفهان، حلقه نیوز با یکی از بازداشت شدگان تجمع تهران گفتگویی داشت تا اطلاعات دقیق تری از چگونگی این تجمع به اطلاع مخاطبان برسد. تجمع دیروز هواداران محمد علی طاهری که درپی انتشار بیانیه تشکل همبستگی فعالان عرفان حلقه در داخل و خارج از کشور، حواشی داشت که دو تن از بازداشت شدگان، پس از آزادی با حلقه نیوز درمیان گذاشتند.

حلقه نیوز – یکی از باداشت شدگان تجمع دیروز در گفتگو با حلقه نیوز گفت: «من ساعت ۱۰ صبح رسیدم اول خیابان اسفندیار وضعیت به شدت امنیتی بود. همینکه وارد خیابان اسفندیار شدم دونفر با دوربین عکاسی استتار کرده بودن بغل دیوار و زود شروع کردن به عکس گرفتن چند نفر هم از اطراف خیابان با لباس شخصی از عابران فیلم برداری میکردن تا جو وحشت ایجاد کنند. تعدا افراد زیاد بود ولی جو شدید امنیتی نمیگذاشت جمع شویم هرکس دوبار از یک نقطه تردد میکرد دستگیر می شد.»

حضور نیروهای امنیتی
«گویا انتظار حضور گسترده را داشتند. بیش از ۲۰ نفر ضد شورش با موتورهای مشکی در اول خیابان بودند و همین تعداد هم در طرف دیگر خیابان. حدود ۳۰ دستگاه ون دیدم، ۵یا ۶ مینی بوس با دو دستگاه اتوبوس. تعداد زیادی هم ماشین سواری گشت پلیس بودن تقریبا هر دو طرف خیابان با ماشین آلات پربود تا فضا برای تجمع در خیابان کمتر باشد»

این معترض به وضعیت محمد علی طاهری در جواب سوال ما به داشتن پلاکار، پوستر و یا سردادن شعار گفت: «به هیچ وجه امکان تجمع نبود، به محض اینکه دونفر باهم صحبت میکردند، چندین نفر لباس شخصی احاطه شون کردخ و با تهدید به بازداشت، پراکنده مان میکردند. ما پلاکاردی نداشتیم.»

شروع دستگیری
«حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح، اولین من را دستگیر کردند، بعد مرا در یک اتوبوس سفید بردند. بعد از چند دقیقه تعدادی از همراهان را به داخل ون آوردند و ما به کلانتری وزرامنتقل شدیم. یکی از بازداشت شدگان را به جرم فیلبرداری از یگان ویژه دستگیر کرده بودند. جو به قدری امنیتی بود که امکان فیلم برداری هم نبود.
گروه اول و دوم بازداشتی ها جمعا ۵ نفر مرد و بیش از ۲۰ خانم بودند. گروه های بعدی که در جریان بازجویی اطلاع پیدا کردیم به پاسگاه آورده شدن ولی تعداد زنان معلوم نشد ولی ۶ مرد بودند.»

بازجویی
وی در ادمه گفت: «در بازجویی، وقتی با عنوان ‘فرقه حلقه’ با ما صحبت میکردند محکم جواب دادیم که ما فرقه نیستیم! تا جایی که در چند مورد باجویان مجبور شدن لغت فرقه رو از برگه خط بزنند. نیروی انتظامی برخورد نسبتا محترمانه ای داشت ولی مسئولیت دستگیری با اونا نبودند .دستگیر کنندگان بیشتر عوامل پایگاه ششم اطلاعات واقع در میدان نبرد بودن. لباس شخصی ها که خیلی هم زیاد بودن خیلی با خشونت و توهین آمیز رفتار میکردند.»

محمد علی طاهری کجاست؟
او از بازجو در رابطه با زنده بودن یا نبودن محمد علی طاهری سوال می پرسد: «از بازجو پرسیدم: ”استاد ما کجاست؟ نمیدانیم کجاست و کسی از او اطلاعی ندارد، حتی بعضا شنیده می شود که میگویند استاد از دنیا رفته است”.بازجو گفت: “استادتون طوریش نشده زنده ست”. گفتم: “پس کجاست چرا میگن استاد فوت کرده؟ کجا زندانیه؟” گفت: “چطور فوت کرده؟ من خودم یک هفته پیش رفتم دیدنش، خیلی هم وضعش توپ بود و بهش رسیده بودند” دستش را جلوی شکمش گرفت و گفت: “شکمش اینجوری بود.” به معنی که استاد شکم درآورده و اضافه وزن پیدا کرده است!»

پس از بازجویی، آقایان را لخت کردند
او در آخر گفت: « درست بعد از بازجویی و تشکیل پرونده همه ی آقایون رو لخت کردند تا اگر آثار ضرب و شتم موجود باشد، ثبت کنند و امضا میگرفتند که هنگام رفتن به بازداشتگاه هیچ گونه آثار کبودی زخم و بیماری نداریم.»