استاد محمد علی طاهری برای هشتمین بار دست به اعتصاب غذا زده اند

واحد خبر رادیو فراکل نگر : متاسفانه با خبر شدیم که استاد محمد علی طاهری در پی اعتراض به شرایط موجود در زندان برای هشتمین بار دست به اعتصاب غذا زده اند.  استاد محمد علی طاهری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ پس از یکسری بازداشت های کوتاه مدت برای سومین بار بازداشت شدند؛ و به هفت سال زندان محکوم شدند. خبرها حاکی بر این است که ایشان عمده زمان محکومیت در زندان را در زندان انفرادی گذارنده و در پی اعتراض به شرایط موجود در زندان تا کنون مجبور به اعتصاب غذاهای متوالی گشته اند.
استاد محمد علی طاهری بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی هستند؛ این دو طب که برای سالها به صورت قانونی در کشور تدریس می‌شد و درمانها و گزارشات شایان توجهی را در پی داشت در بین سالهای ۲۰۱۲   و ۲۰۱۱ به جامعه جهانی نیز معرفی شد که جوایز و افتخارات بین المللی بسیاری را برای شخص ایشان و کشور به ارمغان آورده است. از این جوایز می‌توان به دریافت مدال طلای نمایشگاه نوآوری های اروپا در دو سال متوالی؛  مدال طلا، جایزه ویژه و کاپ وزارت آموزش و تحقیقات رومانی، دریافت دو مدال طلا در مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره و …..
کلاسهای مجموعه غرفان حلقه در طی بیست سال و در غالب هشت ترمه علاقمندان اراده میشد. که نتیجه این کلاسها تعداد بسیار زیادی گزارشات مربوط به درمانهای بیماری های جسمی و روحی بوده است. همچنین استاد طاهری صاحب نظریاتی در زمینه علومی همچون پزشکی و فیزیک هستند که مورد توجه بسیاری از اسانید دانشگاه قرار گرفته است. از این نظریات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
جهان های موازی؛ نظریه جهان تک ساختاری، نظریه جهانهای موازی و مجاور، نظریه میدانهای شعوری؛ نظریه ارتباط عام؛ نظریه پیوند شعوری اجزا
در این راستا تاکنون ده عنوان کتاب، و مقالات متعددی از ایشان منتشر شده است.
متاسفانه علارغم تمامی این دستاورد ها هم اکنون این اندیشمند ایرانی درپی تهمت هایی بی اساس و اتهامات واهی در زندان به سر می برند.  طبق گزارشات رسیده استاد محمد علی طاهری در دوره محکومیت خود را در زندان انفرادی طی می‌کنند و شرایط ایشان در زندان مساعد نبوده و جرائم حقوق بشری بسیاری از جمله  بر ایشان اعمال گشته است. اکنون علارغم این که طبق قانون قضایی ایران هر یک سال انفرادی برابر با پنج سال زندان در شرایط معمولی است و بنابراین دوره محکومیت ایشان به پایان رسیده است اما مقامات قضایی ایران حاضر به آزادی ایشان نیستند. لذا تمامی این موارد خود ایشان را بر آن داشته تا برای اعتراض و رساندن صدای مظلومیت خود دست به به اعتصاب غذای دوباره بزنند.