صدور قرار بازداشت جدید و اعتصاب غذای آقای محمد علی طاهری

طبق اخبار رسیده از خبرنگار حلقه نیوز در ایران به نقل از منابع آگاه، آقای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از هفته گذشته در اعتصاب غذا بسر می برد.

Mohammad Ali taheriبه گزارش حلقه نیوز، آقای طاهری در پی ابلاغ حکم بازداشت موقت ۶ ماهه ی جدید خود و انتقال دوباره وی به یک سلول انفرادی جدید در روزهای اخیر و در شرایطی بسیار نگران کننده که از حداقل امکانات نیز محروم است، از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.
لازم به ذکر است که آقای طاهری از اردیبهشت ۱۳۹۰ در سلول انفرادی و پس از آن همواره در بخش ایزوله در بند ۲-الف اوین بوده است. ایشان در اعتراض به عملکرد غیر عادلانه ی مسئولین قضایی و عدم ایجاد شرایط آزادی مشروط خود،که بر اساس قوانین ایران باید شامل حالش میشده، در مدت سه سال و نیم گذشته بار ها بصورت های مختلف اعتراض خود را در این باره ابراز کرده است و در نامه ی ارسالی برای گزارشگر ویژه حقوق بشر که ۴ ماه قبل منتشر شده، با ذکر جزئیات به این موارد بیعدالتی و نقض حقوق بر اشاره می کند.

Mohammad Ali Taheri

 

اعتصاب غذای اخیر بنیانگذار عرفان حلقه، در اعتراض به صدور حکم جدید بازداشتش در حالی صورت گرفته که سایتهای وابسته به اطلاعات سپاه و نیروهای امنیتی ایران در این روزها زمزمه های صدور تمدید حکم حبس شش ساله آقای طاهری را بر اساس شکایت شاکیان خصوصی سرداده و در مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳، خبری در این باره منتشر کرده اند.
به عقیده ی کارشناسان با توجه به نحوه ی اعلام حکم قبلی آقای طاهری (پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و بیش از ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی) که سه سال قبل در شرایطی مشابه و بدون اعلام علنی از طریق منابع رسمی قضایی و بدون تحویل هرگونه حکم کتبی صورت گرفت، این حکم بازداشت موقت نیز برای ایجاد مقدمات اجرای همان حکم ۶ ساله بحساب آمده که از ۴ ماه قبل در برخی از محافل عرفان حلقه که خود را منتسب به نزدیکان آقای طاهری قلمداد میکنند نیز مطرح بوده است.