رای گیری مجلس نمایندگان آمریکا برای دشوار کردن رفع تحریم ایران

حلقه نیوز – کنگره آمریکا قصد داشت پس از لغو تحریمهای هسته ای با به نتیجه رسیدن برجام، با تصویب کردن یک طرح پیشنهادی با ایجاد موانعی در مسیر رفع تحریم های مالی علیه ایران، اختیارات اوباما را در این خصوص محدود کند.

سیزدهم ژانویه رای گیری برای تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا صورت پذیرفت اما با حاضر نبودن بموقع برخی از نمایندگان ، نتیجه ی این رای گیری باطل گردید. به گزارش منابع خبری کنگره ، علت عدم حضور بموقع نمایندگان ، تحت فشار بودن آنان توسط پل برایان ، رئیس جدید مجلس بوده است.

باراک اوباما ، رئيس جمهورآمریکا گفته است از امضای این طرح خودداری کرده و آن را وتو خواهد کرد. لازم به ذکر است برای قانونی شدن طرح مصوب مجلس نمایندگان ، سنای آمریکا نیز باید آن را تصویب کرده و سپس رئیس جمهور آن را امضا کند.

با تصویب طرح پیشنهاد شده ، لغو مواردی همچون تحریم های تجاری و اقتصادی علیه ایران با شرایط دشواری روبرو خواهد شد و رئیس جمهور آمریکا موظف است با تحقیق و اعلام نتیجه در خصوص عدم ارتباط نهاد های مالی ایران با گروه های تروریستی ، آن نهاد ها را از لیست تحریم های آمریکا خارج کند.