شرایط وخیم محمد علی طاهری در زندان اوین

 

بنا بر اخبار رسیده، بنیانگزار عرفان حلقه در هشتمین اعتصاب غذای خود بوده و در شرایط نامساعد جسمی به سر می برد
.

همچنین هفته گذشته، اجازه ملاقات به خانواده وی داده نشده بود که حکایت از شرایط سخت او دارد.
 
در مدت دو سال گذشته که بنیانگذار طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی در زندان انفرادی به سر می برد، این هشتمین بار است که به نشانه اعتراض به بی عدالتی های صورت گرفته علیه ایشان دست به اعتصاب غذا زده است!

لازم به ذکر است که آقای محمد علی طاهری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط نیرو های اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگیر شد و تا کنون در حبس انفرادی در زندان اوین به سر میبرد. وی از نظر قانونی مدت محکومیتش به اتمام رسیده است و هماکنون در اعتراض به شرایط نا عادلانه در اعتصاب غذای هشتم خود به سر میبرد. تنها جرم محمد علی طاهری دگراندیشی معنوی و تلاش برای نجات جان همنوعان خود بوده است