ممانعت از مرخصی استعلاجی استاد محمد علی طاهری

خبرگزاری هرانا (خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران) در وبسایت رسمی خود از ممانعت به عمل آمده توسط حکومت ایران برای مرخصی استعلاجی استاد محمد علی طاهری برای جراحی دندان و لثه خبر داد.
 
استاد محمد علی طاهری بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، در پی اعتراض به کارشکنی های بازجویان و قاضی پرونده به دفعات اقدام به اعتصاب غذایی کرده اند، به همین دلیل ایشان از لحاظ جسمی بسیار تحلیل رفته و در شرایط وخیمی به سر می برند.
 
استاد طاهری از اردیبهشت سال یکهزار و سیصد و نود تا کنون در سلول انفرادی زندان اوین به سر می برند.