پلیس پاکستان مردی را با تبر سر زد

یک عضو پلیس پاکستان در اقدامی دیوانه وار مردی را که به حضرت محمّد بی‌ احترامی نموده بود با تبر سر برید.

این پلیس پاکستانی‌ به نام ” فراز نوید ” که هم اکنون در بازداشت به سر میبرد به جرم قتل طفیل حیدر که مسلمان  بود بازداشت شده است.

به گزارش رویترز، ” طفیل حیدر ” که به جرم اهانت به صحابه پیامبر اسلام بازداشت شده بود توسط فراز نوید در حالی‌ به بازداشتگاه منتقل شد که با صدای بلند مشغول به اهانت به صحابه پیامبر بود. طفیل تذکر چند افسر پلیس در این رابطه که وی را به آرامش دعوت کردند  ندیده گرفت.

به گفته همکار نوید ، حدود ساعت ۵ عصر ، نوید که کنترل خود را از دست داده بود و به شدت عصبی بود ، پس از برداشتن یک تبر وارد سلول طفیل شد و چندین بار با تبر به گلوی طفیل ضربه وارد کرد که موجب به مرگ آنی‌ طفیل شد.

اکثریت مسلمانان پاکستان سنی هستند و توهین به مقدسات در این کشور میتواند منجر به مجازات مرگ شود. متهمانی که به این اتهام در پاکستان محاکمه میشوند به سختی میتوانند از خود دفاع کنند چون جرم ” اهانت به مقدسات ” تعریف مشخصی‌ ندارد. ” آسیا بابل ” ، یک زن مسیحی‌ که به همین جرم محاکمه شده بود هم اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان به سر میبرد.

ماه قبل نیز یک مرد انگلیسی‌ که از بیماری ذهنی‌ رنج میبرد به جرم توهین به مقدسات محاکمه شد و در حالی‌ که در انتظار حکم خود بود در سلول انفرادی توسط نگهبان زندان به ضرب گلوله به قتل رسید.

angry-muslim2
جرم ” اهانت به مقدسات ” در پاکستان تعریف مشخصی‌ ندارد.

در آخرین نمونه از این قبیل خشونت‌ها علیه کسانی‌ که به جرم توهین به مقدسات متهم میشوند ، یک زن و مرد مسیحی‌ توسط یک گروه خشمگین از مسلمانان کشته شدند .در این واقعه دردناک ” شما ” و ” شزاد ” به جرم اهانت به قرآن مورد حملهٔ وحشیانه این گروه که به چماق مسلح بودند شدند و در حالی‌ که هنوز زنده بودند به داخل کوره آجرپزی انداخته شدند.برخی‌ از گزارش‌ها حاکی‌ از آن است که شزاد حامله  بوده است . ۴۴ نفر در این رابطه بازداشت شده اند و به گفته پلیس امام جماعت محل محرک اصلی‌ این حمله بوده است .

منبع : رویترز