“سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری؛ “اسلو-نروژ: ساختمان صلح نوبل” و “مالمو-سوئد: میدان استور توریت

سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری اسلو نروژ ؛ مالمو سوئد

اسلو، نروژ:
سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری در دمای منفی ۱۰ درجه در شهر اسلو در نروژ برگزار شد. در این تجمع تعدادی از هواداران عرفان حلقه به همراه گروهی از فعالین حقوق بشری حضور داشتند.

این تجمع که روبروی ساختمان صلح نوبل برگزار شد، در اولین سالگرد از دست رفتن محمد علی طاهری، حاوی پیام صلحی بود که وی با طرح موضوع دین اشتراکی بیان داشته است.

Halghehnews-Mohammad-ali-taheri-janurary2016-Oslo-03
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری اسلو-نروژ، روبروی ساختمان صلح نوبل شبنه، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری اسلو-نروژ، روبروی ساختمان صلح نوبل شبنه، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری اسلو-نروژ، روبروی ساختمان صلح نوبل شبنه، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
Halghehnews-Mohammad-ali-taheri-janurary2016-Oslo-02
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری اسلو-نروژ، روبروی ساختمان صلح نوبل شبنه، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴

 

همچنین در این روز تعدادی از شاگردان محمد علی طاهری در سوئد از ساعت ده صبح تا دوازده ظهر در میدان استور توریت شهر مالمو، تجمع کوچکی برای بزرگداشت اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری گرامی برگزار کردند.

یکی از افرادی که در این سالگرد شرکت داشت به حلقه نیوز گفت: «تعدادمان از چهار نفر فراتر نرفت ولی نظر رهگذران جلب شده و اعلامیه های تهیه شده مبنی بر معرفی و شرح حال مختصری از استاد عزیز را به علاقمندان تقدیم کردیم».

 

اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، مالمو-سوئد: میدان استور توریت، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، مالمو-سوئد: میدان استور توریت، شنبه ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴

 

اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، مالمو-سوئد: میدان استور توریت، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، مالمو-سوئد: میدان استور توریت، شنبه ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴

 

اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، مالمو-سوئد: میدان استور توریت، ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ </h5>
اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، مالمو-سوئد: میدان استور توریت، شنبه ۹ ژانوبه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴

 

لازم به ذکر است که استاد محمد علی طاهری در دی ماه ۱۳۹۳ زیر شکنجه و در اعتصاب غذا جان باخته اند و این موضوع اولین بار توسط خانم شهناز نیرومنش مطرح شد. موضوعی که تا این تاریخ توسط قوه قضاییه، خانواده و وکلای حکومتی نفی شده است و از نظر بسیاری از شاگردان آقای طاهری، سرپوشی بر حقیقت محسوب می شود