حکم سعید مرتضوی اعلام شد؛ تبرئه در پرونده کهریزک

حلقه نیوز – قاضی پرونده سعید مرتضوی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را برعهده دارد خبر داده که سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم و در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است.

به گزارش حلقه نیوز به نقل از کلمه؛ تبرئه‌ی مرتضوی در پرونده کهریزک در حالی اعلام می‌شود طی ۵ سال گذشته بارها و بارها شاهدان کهریزک از فجایع این بازداشت گفته و خانواده‌ی ۴ شهید که رسماً اسامی آنها اعلام شده نیز پیگیر شکایت های خود بوده‌اند.

از فجایع کهریزک در سال ۸۸ زیاد شنیدیم، فجایعی که آبرومندانه‌ترینش عدم وجود تهویه‌ی هوا و رسیدگی های لازم بود که باعث شد رهبری با تاکید بر استاندارد نبودن این بازداشتگاه دستور تعطیلی آن را صادر کند. گرچه اکثر آسیب دیدگان این بازداشتگاه با ارعاب و تهدید و تطمیع هنوز نتوانسته‌اند از همه‌ی آنچه در کهریزک گذشت پرده بردارند، اما بسیاری نیز سکوت نکرده و بازگو کرده‌اند رفتارها و دستورهای غیرقانونی و غیرانسانی مرتضوی و یارانش را.

در این میان پدر شهید محسن روح الامینی بیشترین پیگیری های قانونی در این پرونده را بر عهده گرفت و علیرغم همه‌ی کارشکنی‌ها از شکایت خود بازنگشت.

راویان فجایع کهریزک به آسیب دیدگان و خانواده های آنان محدود نشد، سال ۹۲، احمدی مقدم در گفت گوی خود با ایسنا از کهریزک و عاشورا گفت بخشی از همان واقعیت تلخی را که سبزها با سند و مدرک ارائه می‌کردند و موسوی و کروبی به دلیل اعتراض به آن مورد اتهام قرار گرفته و روزنامه نگارانی محکوم شدند.

با این حال آن روز اگرچه هنوز تمام ابعاد آن فجایا مطرح نشد اما همین که بعد از چند سال انکار این روزها ماموران و مسئولان حاضر به پذیرش حقایق آن روزها شدند شاکیان و آسیب دیدگان را امیدوار کرد. امیدی که بار دیگر با اعلام حکم تبرئه از معاونت در قتل در کهریزک رو به خاموشی گذاشت تا بار دیگر فقدان استقلال و عدالت در دستگاه قضا را اثبات کند.

محمدرضا محمدی‌کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر گفت: فعلاً در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیست به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود.

به گفته محمدی‌کشکولی، حکم صادره ابتدای هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.