همسر محمد علی طاهری دستگیر شد

به گزارش حلقه نیوز : خانم زیبا محمدیان ، همسر محمد علی طاهری، در تاریخ ۱۱ تیر ۹۳ در حالی که مقابل باز کردن درب بروی ماموران اطلاعات سپاه مقاومت میکردند، با تهدبد به ورود از سوی ماموران ،اقدام به بازکردن درب منزل نموده و توسط دو زن و سه مرد بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.
گمان میرود این دستگیری در راستای رونمایی نامه ی محمد علی طاهری به احمد شهید و خانم شهناز نیرومنش باشد. پیش تر خبر ها حاکی از این بوده است که محمد علی طاهری بنیانگذار شیوه معرفتی عرفان حلقه در طی نامه ای به احمد شهید خواستار رسیدیگی به وضعیت زندانیان زندان اوین شده است و در طی این نامه به افشاگری نسبت به تخلفات زندان در قبال ایشان و دیگر زندانیان پرداخته است.
پایان خبر
همسر محمد علی طاهری دستگیر شد