یکشنبه , 29 نوامبر 2020

ادامه حمله علیه فرادرمانگران در ایران

خبر گذاری فارس وابسته به حکومت ایران حلقه نیوز – در ادامه جریان افزایش فشار دولت ایران بر فرادرمانگران، تعدادی از مربیان عرفان حلقه در شیراز دستگیر شدند. کماکان در متن خبر منتشر شده از واحد مرکزی خبر ، اتهامات نادرستی مجموعه …

بیشتر بخوانید »

دیدار نمایندگان جنبش فعالان حقوق بشر ایران با احمد شهید

نمایندگان جنبش فعالان حقوق بشر ایران در دیدار با احمد شهید ، گزارشگر ویژه شوراى حقوق بشر سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران ، گزارش و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در مورد محمد على طاهرى …

بیشتر بخوانید »

بخشی از اخبار مطرح شده در برنامه شماره ۷ سری اول رادیو فراکل نگر

برطبق اخبار رسیده ،چند مربی فرادرمانی در ایران با این ادعا که با استاد در داخل زندان ارتباط دارند ، گفته هایی را از قول استاد طاهری به سایر افراد مجموعه انتقال میدهند و تا آنجا پیش رفته اند که …

بیشتر بخوانید »