محکومیت یک شهروند ایرانی الاصل انگلستان به پنج سال حبس در آستانه ارتقا روابط ایران و انگلستان

محکومیت یک شهروند ایرانی الاصل انگلستان به پنج سال حبس در آستانه ارتقا روابط ایران و انگلستان

حلقه نیوز – نازنین زاغری پس از تحمل شش ماه بازداشت به پنج سال حبس محکوم شده است. جرم صورت گرفته توسط نازنین زاغری اعلام نشده و این حکم با تکیه بر اتهامات کلی و بدون تعریف مشخص که همواره از طرف حکومت ایران برای در بند نگاه داشتن افراد بکار برده میشود نظیر اقدام علیه امنیت ملی صادر شده است. نازنین زاغری همسر ریچارد رتکلیف ، شهروند کشور انگلستان بوده و با یک بنیاد…

ادامه خواندن